Το Ίδρυμα

Αποστολή

Η προβολή του Ελληνικού Πολιτισμού και των εθνικών αγώνων που κοσμούν την Ελληνική ιστορία. Η στήριξη της παιδείας και του αθλητισμού. Η προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας, η αναγνώριση της προσφοράς προς την κοινωνία και η στήριξη της οικογένειας.

Το ίδρυμα Αθανάσιος Κτωρίδης:

1. Υποστηρίζει, οργανώνει και ενισχύει, ηθικά και υλικά, δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ενδυνάμωση του θεσμού της οικογένειας, στη στήριξη οικογενειών με ανάγκες και παιδιών χωρίς οικογένεια.

2. Συλλέγει και εκδίδει συγγράμματα, μελέτες, βιβλία, ενημερωτικά φυλλάδια, ταινίες, και κάθε είδους υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από γονείς, κοινωνικούς λειτουργούς, ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, οι οποίοι επιθυμούν να ενημερωθούν για θέματα που αφορούν τον θεσμό της οικογένειας.

3. Επιβραβεύει κάθε πρωτοβουλία, προσπάθεια, πρόγραμμα ή καμπάνια που υπηρετεί τους ίδιους σκοπούς με τους σκοπούς του Ιδρύματος.

Σκοπός του ιδρύματος Αθανάσιος Κτωρίδης είναι η προστασία των παιδιών, η βελτίωση των συνθηκών της ζωής τους και η προώθηση του πολιτισμού ειρήνης με στόχο την απρόσκοπτη ανάπτυξη τους και την ευημερία τους.

Σκοπός του Ιδρύματος είναι να φωτίζει κάθε πτυχή της ζωής των παιδιών και να επισημαίνει τις αδυναμίες και παραλείψεις.