Οικογένεια

Οικογένεια

Φιλοδοξία του ιδρύματος Αθανάσιος Κτωρίδης είναι η ενίσχυση των οικογενειακών και κοινωνικών θεσμών πιστεύοντας ακράδαντα ότι αυτά είναι τα σωστά συστατικά που δημιουργούν ένα υγειές περιβάλλον για την σωστή και υγιή ανάπτυξη του παιδιού.

Το ίδρυμα Αθανάσιος Κτωρίδης:

1. Υποστηρίζει, οργανώνει και ενισχύει, ηθικά και υλικά, δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ενδυνάμωση του θεσμού της οικογένειας, στη στήριξη οικογενειών με ειδικές ανάγκες και παιδιών χωρίς οικογένεια.

2. Συλλέγει και εκδίδει συγγράμματα, μελέτες, βιβλία, ενημερωτικά φυλλάδια, ταινίες, και κάθε είδους υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση των άμεσα ενδιαφερομένων γονιών, κοινωνικών λειτουργών, ιδιωτικών και δημοσίων φορέων, γύρω από τον θεσμό της οικογένειας.

3. Επιβραβεύει κάθε πρωτοβουλία, προσπάθεια, πρόγραμμα ή καμπάνια που υπηρετεί τους ίδιους σκοπούς με τους σκοπούς του Ιδρύματος.

Σκοπός του ιδρύματος Αθανάσιος Κτωρίδης είναι η προστασία των παιδιών, η βελτίωση των συνθηκών της ζωής τους και η προώθηση του πολιτισμού ειρήνης με στόχο την απρόσκοπτη ανάπτυξη τους και την ευημερία τους.

Σκοπός του Ιδρύματος είναι να φωτίζει κάθε πτυχή της ζωής των παιδιών και να επισημαίνει τις αδυναμίες και παραλείψεις.