Οικογένεια

Οικογένεια

Φιλοδοξία του ιδρύματος Αθανάσιος Κτωρίδης είναι να μεγαλώνουν και να ενισχύονται οι οικογενειακοί και κοινωνικοί δεσμοί που διασφαλίζουν τις κατάλληλες συνθήκες για το παιδί και την οικογένεια. Να δημιουργούνται όλο και περισσότερες ευκαιρίες για την πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και των νέων στο σύγχρονο κόσμο.

Το ίδρυμα Αθανάσιος Κτωρίδης:

1. Υποστηρίζει, οργανώνει και ενισχύει, ηθικά και υλικά, δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ενδυνάμωση του θεσμού της οικογένειας, στη στήριξη οικογενειών με ειδικές ανάγκες και παιδιών χωρίς οικογένεια.

2. Συλλέγει και εκδίδει συγγράμματα, μελέτες, βιβλία, ενημερωτικά φυλλάδια, ταινίες, και κάθε είδους υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση των άμεσα ενδιαφερομένων γονιών, κοινωνικών λειτουργών, ιδιωτικών και δημοσίων φορέων, γύρω από τον θεσμό της οικογένειας.

3. Επιβραβεύει κάθε πρωτοβουλία, προσπάθεια, πρόγραμμα ή καμπάνια που υπηρετεί τους ίδιους σκοπούς με τους σκοπούς του Ιδρύματος.

Σκοπός του ιδρύματος Αθανάσιος Κτωρίδης είναι η προστασία των παιδιών, η βελτίωση των συνθηκών της ζωής τους και η προώθηση του πολιτισμού ειρήνης με στόχο την απρόσκοπτη ανάπτυξη τους και την ευημερία τους.

Σκοπός του Ιδρύματος είναι να φωτίζει κάθε πτυχή της ζωής των παιδιών και να επισημαίνει τις αδυναμίες και παραλείψεις.