Φίλοι και Υποστηρικτές

Φίλοι και Υποστηρικτές

Πιστεύουμε στη δύναμη που έχει ο άνθρωπος να ξεπερνά τα όρια του και να αναπτύσσεται. Η ισχύς μας είναι στη δυνατότητά μας να συνδεθούμε και να κινητοποιήσουμε φιλάλληλα πνεύματα. Έτσι η συνεισφορά μας στην κοινωνία αποκτά μεγαλύτερη εμβέλεια.

Ως Ίδρυμα είμαστε συνέχεια σε αναζήτηση ατόμων και οργανισμών των οποίων η δράση τους προς το Κοινό Καλό αποτελεί φάρο αλτρουισμού. H Δράση Φίλοι και Υποστηρικτές αναγνωρίζει και προσκαλεί επιφανείς πολίτες του κόσμου με κοινό στόχο την ευημερία της ανθρωπότητας.