Παιδεία και Αθλητισμός

Παιδεία και Αθλητισμός

Οι δραστηριότητες του ιδρύματος Αθανάσιος Κτωρίδης έχουν στόχο την προσφορά στη Κυπριακή και Ελληνική παιδεία και περιλαμβάνουν:

1. Παραχώρηση υποτροφιών σε άπορους και ιδιαίτερα σε εγκλωβισμένους Κύπριου μαθητές.

2. Ειδικές μελέτες για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Την παραγωγή και διάθεση εκπαιδευτικών βίντεο και CD-ROMs, με το συνοδευτικό τους έντυπο υλικό.

3. Συνεισφορά στην προσπάθεια εξάλειψης της βίας από τους αθλητικούς χώρους.

4. Μελέτες και πιλοτικά προγράμματα για την εκπαίδευση ενηλίκων. Εκδόσεις για την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε απόδημους.

Το ίδρυμα Αθανάσιος Κτωρίδης εστιάζει επίσης την προσοχή του στην καλλιέργεια και την προαγωγή της ιδεολογίας του “Ευ Αγωνίζεσθαι” και των θεμελιωδών παγκοσμίως αναγνωρισμένων αξιών, που αυτό περικλείει, στο πνεύμα και στην ψυχή των νέων ανθρώπων, μέσω μιας συστηματικής και εμπεδωμένης προσέγγισης.

Το “Ευ Αγωνίζεσθαι” είναι μια θετική ιδέα. Ενσωματώνει τις ιδέες της φιλίας, της αξιοπρέπειας, του σεβασμού προς τους άλλους, της καλής συμπεριφοράς και των ίσων ευκαιριών. Το ίδρυμα Αθανάσιος Κτωρίδης υποστηρίζει την ιδέα του “Ευ Αγωνίζεσθαι’’ η οποία πρέπει να είναι πανταχού παρούσα σε όλους τους τύπους του αθλητισμού ανεξαρτήτως ηλικίας των μετεχόντων.

Το ίδρυμα συνεισφέρει βοηθώντας τη νεολαία να διαμορφώσει χαρακτήρα με βαθιά αίσθηση επικοινωνίας και συνεργασίας. Με ευκαιρίες και κίνητρα για να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη , υποστηρίζει τη νέα γενιά αθλητών και φιλάθλων με υπευθυνότητα και ακεραιότητα έτσι ώστε ο αθλητισμός και η κοινωνία να οδηγούνται σε ένα καλύτερο μέλλον.