Μήνυμα από τον Πρόεδρο

Μήνυμα από τον Πρόεδρο

Eίναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση, αλλά και με συγκρατημένη υπερηφάνεια, που παρουσιάζουμε στο Κυπριακό και Ελλαδικό κοινό το Ίδρυμα Αθανάσιος Κτωρίδης.

Προϊόν μακροχρόνιας σκέψης και ενδελεχούς προβληματισμού, το Ίδρυμα αντιπροσωπεύει τα ιδανικά μιας ομάδας ατόμων που είχαν πάντα την πεποίθηση ότι ο άνθρωπος έχει καθήκον να συνεισφέρει στην ανάπτυξη των αρχών στις οποίες πιστεύει με τρόπο ώστε αυτές να διαδίδονται και να εδραιώνονται μακροπρόθεσμα μέσα στο ευρύ κοινό.

Με επίκεντρο την προβολή των αξιών που για αιώνες έχει καλλιεργήσει το Ελληνικό πνεύμα, το Ίδρυμα Αθανάσιος Κτωρίδης στοχεύει στον ενεργό του ρόλο μέσα στην κοινωνία για την προώθηση και επιβράβευση δραστηριοτήτων που αναβαθμίζουν την ποιότητα της ζωής και συμβάλλουν στην εξάπλωση της Κυπριακής και Ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.