Περιβάλλον και Υγεία

Περιβάλλον και Υγεία

Υγεία είναι ό,τι σημαντικότερο για τον άνθρωπο αλλά και το περιβάλλον.

Στηρίζουμε όποιες προσπάθειες προάγουν

Η προστασία του περιβάλλοντος ανήκει στις προτεραιότητες των δραστηριοτήτων του ιδρύματος Ίδρυμα Αθανάσιος Κτωρίδης. Με μελέτες και παραγωγές εκπαιδευτικών τίτλων πολυμέσων συμμετέχει στην προσπάθεια της Πολιτείας για την καταπολέμηση της αλόγιστης καταστροφής του περιβάλλοντος, προτείνοντας εναλλακτικές λύσεις.