Περιβάλλον και Υγεία

Περιβάλλον και Υγεία

Υγεία είναι ό,τι σημαντικότερο για τον άνθρωπο αλλά και το περιβάλλον και για αυτό είναι που στηρίζουμε προσπάθειες που αγκαλιάζουν και προάγουν αυτούς τους δύο πυλώνες.

Η προστασία του περιβάλλοντος ανήκει στις προτεραιότητες των δραστηριοτήτων του ιδρύματος Ίδρυμα Αθανάσιος Κτωρίδης. Με μελέτες και παραγωγές εκπαιδευτικού περιεχομένου, συμμετέχουμε στην προσπάθεια της Πολιτείας για την καταπολέμηση της αλόγιστης καταστροφής του περιβάλλοντος, προτείνοντας εναλλακτικές λύσεις.