Ελληνικός Πολιτισμός

Ελληνικός Πολιτισμός

Με τη δημιουργία του ιδρύματος Αθανάσιος Κτωρίδης υλοποιείται ένα βασικό όραμα: η δημιουργία ενός πρωτότυπου πολιτιστικού χώρου ο οποίος θα «επικοινωνεί» με τους επισκέπτες του μέσα από τις δραστηριότητες και τα προγράμματα που θα παρουσιάζει. Θα τους δίνει τη δυνατότητα να βιώσουν την Κυπριακή και Ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό με τρόπο μοναδικό. Θα αποδεικνύει έμπρακτα ότι ένας πολιτιστικός χώρος πρέπει να είναι «ζωντανό» κύτταρο πολιτισμικής δημιουργίας και έκφρασης. Θα προσελκύει ανθρώπους από διάφορες ηλικίες και με ποικίλα ενδιαφέροντα, με τη φιλοξενία καλλιτεχνικών εκδηλώσεων - εικαστικών, μουσικών, φεστιβάλ, που ενισχύουν τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του.

Το ίδρυμα Αθανάσιος Κτωρίδης ασχολείται με πολιτιστικές και παιδαγωγικές-μορφωτικές δραστηριότητες, αναπτύσσοντας ερευνητικά προγράμματα με σκοπό τον προσδιορισμό και την ανάδειξη του ρόλου του Ελληνικού και Κυπριακού Πολιτισμού στην εκπαίδευση, την προώθηση της Λογοτεχνίας και φιλαναγνωσίας, την καταγραφή, διάσωση, ανάδειξη, διάδοση και προβολή των θησαυρών της Ελληνικής και Κυπριακής Λαϊκής Τέχνης.

Το Ίδρυμα Αθανάσιος Κτωρίδης συμβάλει, όσο γίνεται περισσότερο στην εξάπλωση της Κυπριακής και Ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων (αρμόδιων υπηρεσιών, πολιτιστικών οργανισμών, ομάδων πολιτών, κ.ά.) καθώς και στη διευκόλυνση μεταφοράς εμπειριών και γνώσεων στον χώρο του Πολιτισμού.

Συλλογή κειμηλίων του έθνους που αφορούν την ιστορία, τον πολιτισμό, την τέχνη και κάθε άλλη δραστηριότητα.