Κοινωνική Προσφορά

Κοινωνική Προσφορά

Το Ίδρυμα Αθανάσιος Κτωρίδης, σαν φορέας με έργο που στοχεύει στην γενικότερη αναβάθμιση της ζωής του πολίτη, συμβάλλει στο μεγάλο έργο υποστήριξης δράσεων κοινωνικής προσφοράς προς τους συμπολίτες και συμμετέχει σαν χορηγός, υποστηρικτής και εταίρος σε διάφορες καλλιτεχνικές, πολιτιστικές, κοινωνικές εκδηλώσεις που οργανώνονται.

Στην προσπάθεια της ανάδειξης του κοινωνικού χαρακτήρα του και της δήλωσης της συμμετοχής του στα κοινά, το ίδρυμα θεσμοθετεί βραβείο για να επιβραβεύσει άτομα και μέλη του που με τις ενέργειες τους προάγουν τις μυθικές αξίες του Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού.

Φιλοδοξία του ιδρύματος Αθανάσιος Κτωρίδης είναι να μεγαλώνουν και να ενισχύονται οι οικογενειακοί και κοινωνικοί δεσμοί που διασφαλίζουν τις κατάλληλες συνθήκες για το παιδί και την οικογένεια. Να δημιουργούνται όλο και περισσότερες ευκαιρίες για την πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και των νέων στο σύγχρονο κόσμο.