Βραβεία και Χορηγείες

Βραβεία και Χορηγείες

1. Βράβευση ατόμου που προσέφερε στην γενική προκοπή του τόπου (κοινωνικά, πολιτιστικά, οικονομικά)

2. Ενέργειες σε καινοτόμες δράσεις και νέες τεχνολογίες, αύξηση κοινωνικής προσφοράς.

3. Βράβευση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας (εμπόριο / υπηρεσίες / βιομηχανία)

4. Βράβευση Νέου Επιχειρηματία (εμπόριο / υπηρεσίες / βιομηχανία)

5. Βράβευση για Επιχειρηματικότητα στα Σχολεία

Το ίδρυμα Αθανάσιος Κτωρίδης τιμά τους απανταχού Έλληνες που με ευαισθησία και γενναιοδωρία, κατέθεσαν την ηθική και υλική τους προσφορά προάγουν την Ποιότητα ζωής του Ανθρώπου.