Φίλοι και Υποστηρικτές

Φίλοι και Υποστηρικτές

Πιστεύουμε στη δύναμη του ατόμου να σπρώχνει τα όρια του και να αναπτύσσεται. Όμως η ισχύς μας είναι στη δυνατότητά μας να συνδεθούμε και να κινητηποιήσουμε φιλάλληλα πνεύματα. Έτσι η συνεισφορά μας στην κοινωνία αποκτά μεγαλύτερη εμβέλεια.

Ως Ίδρυμα είμαστε συνέχεια σε αναζήτηση ατόμων και οργανισμών των οποίων η δράση τους προς το Κοινό Καλό αποτελεί φάρο αλτρουισμού. H Δράση Φίλοι και Υποστηρικτές αναγνωρίζει και προσκαλεί επιφανείς πολίτες του κόσμου με κοινό στόχο την ευημερία της ανθρωπότητας.

For more information please contact Mr. Shavasb Bohdjalian

Quantum Tower
25 Philippou Street
CY-2363 Ayios Dhometios
P.O.Box 22493 CY-1522
Nicosia, Cyprus

Tel: (+357) - 22028831
Fax: (+357) - 22255318
Email: [email protected]